Loader

Wat zijn permalinks?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Permalinks zijn permanente links die niet in de loop der tijd veranderd worden. Deze URL’s hebben doorgaans een beschrijvende tekst die leesbaar en begrijpelijk is voor mensen. Een permalink zal een waarde opbouwen voor zoekmachines, de meeste blogging platformen ondersteunen dit soort koppelingen. Wat zijn permalinks en waarom zou een website gebruik maken van deze URL’s?

Definitie permalinks

In het begin van het wereldwijde web was alle content statisch van aard. Een hyperlink verwees naar een bestand. Na de introductie van dynamisch gegenereerde pagina’s werden koppelingen steeds complexer. In het jaar 2000 ontstond er een discussie over de mogelijkheid permanente links te gebruiken op het populaire Blogger platform. Daar kwamen de permalinks uit voort. In feite zijn permalinks een voortzetting van de oude manier van URL’s maken voor statische pagina’s, maar dan in een omgeving die wordt aangestuurd door CMS’en en databases. De URL’s die standaard gegenereerd worden in dit soort systemen zijn vaak zeer complex en onleesbaar voor mensen, het is belangrijk om hier rekening mee te houden bij zoekmachine optimalisatie.

Permalink en PURL

Naast permalinks is er ook nog de Persistent Uniform Resource Locator ofwel PURL. Ook dit is een permanente koppeling met als voornaamste verschil dat PURL onafhankelijk werkt van een domein. Zo kan een PURL adres verhuisd worden naar een ander domein zonder invloed voor de persoon die het oude webadres ingeeft. Het is daarmee bij een verhuizing niet nodig om de oude bookmarks te vernieuwen.

Indicatie van permalinks voor zoekmachines

Het is mogelijk om webcrawlers te verwijzen naar de permalink in plaats van een specifieke URL door hiervoor het juiste attribuut in de HTML in te voeren. Hoewel permalinks doorgaans bestaan uit een beschrijvende tekst is mogelijk om speciale karakters te gebruiken. Deze karakters verschillen per platform en website, het # teken wordt vaak gebruikt als speciaal karakter in een permalink.

Permalinks zijn vaste links die leesbaar zijn voor mensen, en maken het mogelijk om vaste verwijzingen te gebruiken in systemen die dynamische pagina’s genereren zoals Content Management Systemen.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close