Loader

Wat is een marketingplan?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

In een marketingplan wordt de specifieke route uitgestippeld om de doelstellingen binnen een marketingplan te behalen. Op basis van een primair vraagstuk wordt een antwoord of oplossing geformuleerd, in het plan worden de acties beschreven die uitgevoerd moeten worden om tot het gewenste resultaat te geraken. Wat is een marketingplan en wat moet hierin worden opgenomen?

Definitie marketingplan

Hoewel ieder plan ingericht wordt op basis van de initiële vraagstelling, zullen er altijd een aantal aspecten aanwezig zijn waaronder:

 

 • Een analyse van de huidige situatie ofwel uitgangspunt.
 • Het bepalen van het gewenste resultaat of resultaten.
 • De middelen die ingezet worden om de beoogde doelstelling te bereiken.
 • Het budget dat beschikbaar is om de plannen te realiseren.
 • De tijd die wordt uitgetrokken om (delen) van de plannen uit te voeren.
 • Een analyse van de resultaten na het voltooien van het marketingplan.

Voorbeeld van een plan

Per opdracht zal er een maatwerk plan worden opgesteld, toch zullen er een aantal vaste principes in terugkomen. Dat geldt doorgaans ook voor de stappen die gevolgd worden. Dit is een standaard marketingplan voorbeeld:

 

 1. Eerst wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie is. Hierbij wordt uitgegaan van de vraagstelling. Denk aan het opbouwen van een merk of een nieuw product dat meer bekendheid moet krijgen.
 2. Vervolgens wordt bepaald wie de beoogde doelgroep is, zo kunnen de inspanningen doelgericht worden ingezet.
 3. Dan zal er duidelijke lijst van marketing doelstellingen bepaald worden, die in dienst staan van de oorspronkelijke vraagstelling maar niet altijd direct het antwoord bieden.
 4. De marketingstrategie wordt getoetst en onderzocht alvorens deze wordt uitgerold.
 5. Het marketingplan wordt uitgevoerd op basis van de bepaalde tijdspanne en het budget.

 

De vraag en het antwoord zijn vaste criteria, de invulling kan sterk verschillen. Een marketingcampagne met alleen een banner advertentie is veel eenvoudiger dan een multiplatform aanpak met landingspagina’s, influencers en een combinatie van online middelen en acties op straat. Het marketingplan biedt houvast voor zowel de klant als het marketingbureau.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close