Loader

Wat is internet marketing?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Internet marketing, ook wel online marketing genoemd, is de wijze waarop een bedrijf of merk gebruik maakt van het internet met als doel verkopen te stimuleren, bezoekersaantallen te verhogen of leads te verzamelen. Er zijn vele mogelijkheden om marketing online uit te voeren, vaak worden diverse opties naast elkaar gebruikt om het hoogste rendement te behalen. Wat is internet marketing en hoe verhoudt zich dit tot content marketing?

Definitie internetmarketing

Wanneer een bedrijf, merk, product of dienst wordt aangeprezen via internet spreken we van internet marketing. De wijze waarop deze boodschap wordt verkondigd kan vele gedaanten aannemen zoals:

Nieuwe vormen van communicatie

Marketing is met de opkomst van internet sterk veranderd, zo is internet marketing veel meer tweerichtingsverkeer geworden in plaats van alleen informatie sturen. Via diverse kanalen worden klanten naar de aanbieder geleid, in plaats van alleen de klant zelf op te zoeken. Advertenties worden steeds vaker verpakt in andere content waardoor de sales pitch minder direct is dan voorheen vaak het geval was. Er worden ook veel meer manieren van marketing naast elkaar gebruikt, waarbij er een grote mate van differentiatie mogelijk is in de doelgroepen die aangesproken worden.

Content marketing

Promotie en het stimuleren van verkoop op internet gaat verder dan een merk, product of dienst laten zien, online bestaat er een grote behoefte aan gerelateerde content. Dit is overigens niet nieuw, denk aan gesponsorde artikelen in tijdschriften die een commerciële product of dienst koppelen aan redactionele kopij. Online wordt dit vaak gerealiseerd met blogteksten, informatieve artikelen of informatieve videoclips. Content marketing is een specifieke tak van internet marketing waarbij de commerciële boodschap wordt verpakt in additionele informatie om context te bieden.

Harde verkooppraatjes worden steeds minder gewaardeerd, internet marketing biedt nieuwe manieren om producten en diensten onder de aandacht te brengen en te verkopen.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close