Loader

Wat is een Email campagne?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Een Email campagne is een serie van email berichten die over een periode worden verzonden met een specifieke doelstelling. Dit kan het informeren van klanten of contacten zijn, of het aanzetten tot een actie. Wat is een Email marketing campagne en hoe verschilt deze tot reguliere mails?

Definitie Email campagne

Bij een mailcampagne wordt veel aandacht besteed aan de vorm en invulling van ieder individueel bericht, om zo een overkoepelend doel te bereiken. Het is een soort puzzel waarbij de individuele stukjes op elkaar aansluiten. Een standaard mail zal doorgaans opgebouwd zijn op deze wijze:

  • Een interessante onderwerpregel die aanspoort om het bericht te openen.
  • Content die zeer specifiek is van onderwerp per bericht.
  • Een Call To Action om de gewenste actie tot stand te brengen.

Een Email campagne hoeft niet per definitie ingericht te zijn om een verkoop te realiseren. Eenvoudig gesteld kan de mailcampagne plaatsvinden voor een transactie, tijdens de afhandeling van deze transactie of na een transactie.

Aandachtspunten bij een goede Email marketingcampagne

Niet alleen moet iedere individuele mail op de juiste wijze worden ingevuld, de serie mails moeten ook op elkaar worden afgestemd. Zo kan bijvoorbeeld een potentiële klant door de verkoopfunnel worden geleid. Ontvangers die direct op een aanbod ingaan komen sneller tot het beoogde resultaat dan ontvangers die niet direct de gewenste actie ondernemen. De frequentie van de berichten moet niet te vaak zijn, maar er mag ook weer niet teveel tijd tussen mails zitten. Een ontvanger moet altijd de mogelijkheid geboden worden om zich uit te schrijven voor de campagne.

Planning software

In plaats van een planning maken via een standaard mailprogramma, wordt er vaak gebruik gemaakt van diensten als MailChimp, MailBlue, MailCamp, Mailplus of ActiveCampaign. Deze diensten maken plannen en invullen van Email marketing campagnes eenvoudiger, met bijvoorbeeld geautomatiseerde verzendingen en templates om de content invulling te geven.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close