Loader

Wat is cashflow?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Cashflow of in het Nederlands kasstroom is het verschil tussen geld dat wordt uitgegeven en wat er binnenkomt. Er is onderscheid te maken tussen een positieve en een negatieve cashflow. Er zijn ook nog drie soorten kasstromen; operationeel, investering en financiering. Wat is cashflow en hoe verschilt de term kasstroom ten opzichte van een winst- en verliesrekening?

Wat is cashflow?

Fiscaliteiten kunnen erg ingewikkeld zijn, met afschrijvingen over meer jaren, facturen die verzonden zijn maar nog niet betaald, en nog veel meer geldstromen naar binnen en naar buiten. De cashflow is wat dat betreft een stuk eenvoudiger te berekenen, en geeft een ander beeld op de financiële status van de onderneming. Stel; je hebt in een kwartaal 15.000 euro aan inkomsten, en 5000 euro aan uitgaven. Dan is er sprake van een positieve cashflow van 10.000 euro. Deze berekening gaat dus op basis van een exacte termijn, in tegenstelling tot een fiscale administratie waarbij verschillende geldstromen over een periode van jaren kunnen lopen met afwijkende looptijd. Deze vorm van berekenen geeft een vereenvoudigd maar duidelijk beeld van wat er binnenkomt en wat uitgaat in een bepaalde periode, deze resultaten kunnen van invloed zijn op de bedrijfsplanning in de toekomst.

Kasstroom variaties

Er zijn drie soorten kasstromen te onderscheiden:

  1. Operationeel: Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die gerelateerd zijn aan de standaard bedrijfsactiviteiten waaronder inkoop van goederen, loonkosten en andere inkomsten en uitgaven.
  2. Investering: Dit zijn de duurzame inkomsten die voortkomen uit de aankoop en verkoop van meubilair, computerapparatuur en machines.
  3. Financiering: Dit zijn de inkomsten en uitgaven die te maken hebben met financieringen zoals een banklening, aandelenhandel of geld uitlenen aan derde partijen.

Positieve en negatieve cashflow

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen een positieve en een negatieve cashflow. Wanneer de kasstroom voor een lange periode negatief uitvalt kan dit de stabiliteit van de onderneming in gevaar brengen. Dit is niet het geval bij een negatieve winst vanwege de zaken die hierboven benoemd worden.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

Meer weten over online marketing? Bekijk alle begrippen. Terug naar de begrippenlijst

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close