Loader

Wat is een bedrijfskolom?

Online marketing begrippen
 
Online Marketing Begrippen

Een bedrijfskolom is een schematisch overzicht van de stappen die genomen worden om van de grondstoffen tot aan de detailhandel te komen. Het is daarmee het gehele traject van productie tot aan verkoop, met uitzondering van de ontwerpfase en de uiteindelijke eigenaar. Meer over de bedrijfskolom betekenis en hoe bedrijfskolommen ingedeeld worden leggen we uit op deze pagina.

Wat is een bedrijfskolom?

Er staan een aantal bomen in een bos. Deze bomen worden gekapt en vervolgens op maat gezaagd. De planken gaan naar de groothandel, waarna ze verdeeld worden over meerdere winkels waar de planken worden aangeboden aan de consument. Dit is een eenvoudige vorm van een bedrijfskolom. In praktijk zullen er meer stappen zijn, waarbij de stroom aan informatie voorop staat. Er zijn een aantal zaken die van belang zijn in bedrijfskolommen:

 

  • De bedrijfsgeleding wordt wordt verdeeld in productieondernemingen en handelsondernemingen. Deze schakels worden bedrijfsmanifestanten genoemd.
  • De bedrijfsgeledingen die op hetzelfde niveau liggen maar in verschillende bedrijfskolommen opgenomen zijn vormen samen een bedrijfstak. Dit is een groep ondernemingen die zich op dezelfde hoogte in het proces bevinden.
  • Bedrijfstakken zijn bijvoorbeeld verschillende producten van hout uit andere bossen, of bedrijven die met planken meubels maken in hun fabrieken.

Integreren, differentiëren of specialiseren

Het is mogelijk dat een bedrijf besluit het voortraject ook uit te voeren, of de schakel(s) daarna. Dit heet integratie die zowel achterwaarts als voorwaarts kan gaan. Dan zijn er ondernemingen die juist een bedrijfstak afstoten in een bedrijfskolom. Het is ook mogelijk dat een bedrijf zich gaat specialiseren in een deel van de bedrijfstak. Als laatste is het ook nog mogelijk dat bedrijven deels in elkaar opgaan zoals een store-in-store concept. Bijvoorbeeld Subway die in een Texaco benzinestation broodjes gaat verkopen.

Hoewel het lijkt alsof de kolommen vanuit de grondstoffenproducent afkomstig zijn, is het juist de vraag vanuit de consument die bepaalt welke behoefte er bestaat en wanneer deze aankopen zullen plaatsvinden.

Quick scan

Ontdek binnen één minuut de knelpunten van uw website en weet waar de kansen liggen voor uw onderneming. Met deze vrijblijvende SEO scan analyseert u uw website op meer dan 150 punten, daarnaast krijgt u inzage in hoe de punten verbeterd kunnen worden.

Direct, online een complete analyse met diverse tips en feiten over de zoekmachine optimalisatie van uw website.

 
Online kansenonderzoek

DoubleWeb: Onze partner in techniek

Technische verbeteringen aan de website worden uitgevoerd door DoubleWeb, ons zusterbedrijf. Met DoubleWeb heeft u technische specialisten binnen handbereik. Ga naar de website

Close